Modelformulier voor herroeping

 

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan  Boussy Tineke, Hollevoordestraat 16 , 8210 Zedelgem Info@tovz.be

 

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

- Naam/Namen consument(en)

 

- Adres consument(en)

 

- Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

 

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.